Angående årsmøtevedtak om baneleie

Det viser seg at i leiekontrakten mellom ARK og Alvøen Gård og i forutsetningene for inngåelse av denne, ikke er anledning for Alvøen Rideklubb å vedta å pålegge Baneleie eller leie for bruk av banene.

Alvøen Rideklubb vil derfor ikke sende ut faktura for den vedtatte baneleien da dette strider mot kontrakten på anlegget.

Klubben vil evt. ta dette opp med Alvøen Gård for å lage en avtale om dette med utleier. Styret vil derfor se på dette og evt. andre alternativer som ikke strider mot kontrakten.

 

29.03.2016 11.04