Fra Valgkomiteen

Valgkomiteèn minner om årsmøte 15 mars og ber om at kandidater til verv i styret meldes innen søndag 6 mars kl 18. Vi ber også om at de som evt. meldes inn er blitt forespurt og sagt ja til sitt kandidatur.

Vi minner også om at vi skal ha ungdomsrepresentanter som velges av årsmøte.

Aktuelle kandidater meldes inn til valgkomiteèn ved

Gisle Helland e­post: gisle@maritim.no eller

Mette Trolie e­post: mettetro@gmail.com

03.03.2016 10.45