Innkalling til felles dugnad!

I mai har ARK 3 store stevner som skal arrangeres og dugnadsgruppen har nå satt opp en liste over oppgaver som må gjøres FØR første stevnehelgen som er 30.04.-01.05.

Det kalles derfor inn til felles dugnad førstekommende lørdag 09.04. kl 10 - oppmøte i klubbhuset

Listen er lagt ut her på nettsiden under Aktiviteter - Dugnad.

Du kan også finne en link til listen her

Det legges og en link på klubbens facebookside der dere kan melde dere til oppgaver. Eventuelt deles oppgaver ut førstkommende lørdag fra kl 10 og utover.

Dersom dere har spørsmål - ta kontakt med dugnadssjef Didrik Andersen.

VEL MØTT!! :)

06.04.2016 12.19