Velkommen!

 • 12.05.2017 19.56
 • Årsmøte 27.03.2017

  Sakspapirer til årsmøtet 2017 finner du her.

  Valgkomiteens innstilling finner dere her.

  Regnskapet er tilgjengelig i sekretariatet for dem som ønsker å se dette. Henvendelse til Øyvind Lavik tlf. 932 22 689

  20.03.2017 12.59
 • Fra Valgkomiteen

  Valgkomiteèn minner om årsmøte 27 mars og ber om at kandidater til verv i styret meldes innen onsdag 15. mars kl 18. Vi ber også om at de som evt. meldes inn er blitt forespurt og sagt ja til sitt kandidatur.

  Vi minner også om at vi skal ha ungdomsrepresentanter som velges av årsmøte.

  Aktuelle kandidater meldes inn til valgkomiteèn ved

  Gisle Helland e­post: gisle@maritim.no eller

  Mette Trolie e­post: mettetro@gmail.com

  08.03.2017 09.29
 • Til medlemmene i Alvøen Rideklubb

  Innkalling til årsmøte i Alvøen Rideklubb

  Styret innkaller herved til årsmøte i Alvøen Rideklubb

  Årsmøtet avholdes den 27.03.2017 kl. 19.00.

  Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.03.2017 til alvoen.rideklubb@gmail.com.

  Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet

  For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

  Velkommen til årsmøte!

  Med vennlig hilsen

  Styret

  27.02.2017 12.32
 • Medlemskap og kontingent

  Styret minner om at Medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2016 må gjøre dette snarest og senest innen 28.oktober.  De som ikke har betalt innen fristen vil risikere å bli strøket fra medlemsregisteret. Aktive ryttere vil ikke bli strøket men få start og treningsnekt på anlegget til kontingent er betalt.

  Nye oppstalløer og hestepassere som ønsker å melde seg inn må gjøre dette på MinIdrett.no

  Alle som rir hester på anlegget må være medlem i rideklubben for å benytte det store ridehuset til ridning/trening.

  17.10.2016 11.05
 • Medlemsmøte

  Mandag 24. oktober kl 19.00 blir det medlemsmøte i klubbhuset med informasjon fra styret.

  Vel møtt!

  12.10.2016 14.54
 • Referat fra medlemsmøtet 09.05.2016

  Finner dere her

  Referatet ligger også under fanen Om klubben/Styremøtet/Referat

  10.05.2016 10.59
 • Vestlandsmesterskapet 2016

  Dugnadslister

  Oppstallingsoversikt

  Dommeroppsett

  se her

   

   

  04.05.2016 16.08
 • Innkalling til medlemsmøte

  Styret innkaller til medlemsmøte,

  mandag den 09.mai klokken 19.00 i klubbhuset.

  Les mer…
  03.05.2016 08.25
 • SOMMERKURS 2016

  Påmelding til sommerkurs 2016 er startet. For mer info se under Lenken Rideskolen og deretter Nyheter om kurs.

  Eller trykk >> HER <<

  22.04.2016 08.25
 • Innkalling til felles dugnad!

  I mai har ARK 3 store stevner som skal arrangeres og dugnadsgruppen har nå satt opp en liste over oppgaver som må gjøres FØR første stevnehelgen som er 30.04.-01.05.

  Det kalles derfor inn til felles dugnad førstekommende lørdag 09.04. kl 10 - oppmøte i klubbhuset

  Les mer…
  06.04.2016 12.19
 • Angående årsmøtevedtak om baneleie

  Det viser seg at i leiekontrakten mellom ARK og Alvøen Gård og i forutsetningene for inngåelse av denne, ikke er anledning for Alvøen Rideklubb å vedta å pålegge Baneleie eller leie for bruk av banene.

  Alvøen Rideklubb vil derfor ikke sende ut faktura for den vedtatte baneleien da dette strider mot kontrakten på anlegget.

  Klubben vil evt. ta dette opp med Alvøen Gård for å lage en avtale om dette med utleier. Styret vil derfor se på dette og evt. andre alternativer som ikke strider mot kontrakten.

   

  29.03.2016 11.04
 • Årsmøte - vedtak og valg

  I går, tirsdag 15.03.2016, ble det avholdt årsmøte i Alvøen Rideklubb

  Protokollen er lagt ut her under Styremøter 2016

   

  16.03.2016 12.45
 • Medlemskontingent 2016

  Alle medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent for 2016, oppfordres til å gjøre det før årsmøtet tirsdag 15.03.2016 kl 19.

  Dersom betalingen ikke er registrert før møtet, må det fremvises kvittering for betalt kontingent for å kunne delta på årsmøtet.

  09.03.2016 14.03
 • Fra Valgkomiteen

  Valgkomiteèn minner om årsmøte 15 mars og ber om at kandidater til verv i styret meldes innen søndag 6 mars kl 18. Vi ber også om at de som evt. meldes inn er blitt forespurt og sagt ja til sitt kandidatur.

  Vi minner også om at vi skal ha ungdomsrepresentanter som velges av årsmøte.

  Aktuelle kandidater meldes inn til valgkomiteèn ved

  Gisle Helland e­post: gisle@maritim.no eller

  Mette Trolie e­post: mettetro@gmail.com

  03.03.2016 10.45
 • OBS OBS! Til alle medlemmer av Alvøen rideklubb!

  Alvøen Rideklubb skal arrangere to store stevner iløpet av denne våren og vil i denne forbindelse ha stort behov for dugnadsinsats fra medlemmene!

  Les mer…
  09.02.2016 14.15
 • Årsmøteinnkalling

  Årsmøte avholdes tirsdag 15.03. kl. 19.00 i klubbhuset.

  Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må meldes til styret innen 01.03.

  post.styret@rideklubben.no

  Sakspapirer vil være tilgjengelige en uke før møtet.

  02.02.2016 12.09
 • Dugnadstimer 2015

  Siste frist for registrering av dugnadstimer for 2015 er 25.01.2016. Deretter er det stengt og det vil bli fakturert etter vedtaket på årsmøtet.

  14.01.2016 10.13
 • Til oppstallører.

  Didrik Fasmer har opprettet en egen gruppe som heter Alvøen Ridesenter på Facebook. Ber alle oppstallører om å melde seg inn i gruppen.

  13.12.2015 11.36
 • KLUBBKVELD tirsdag 10. november kl. 1800-2000

  Kjære medlemsklubber i Hordaland!

  Sammen med Agria Dyreforsikring har NRYF gleden av å invitere dere til

   

  Se facebook invitasjon med program som vi håper dere synes er spennende

  Av plasshensyn må vi sette en begrensning på 100 personer.

  Påmelding innen onsdag 28. oktober til sissel@rytter.no.

  29.09.2015 13.15
 • INVITASJON TIL FOREDRAG OM HEST OG VINTER

  Alle klubbens medlemmer inviteres til foredrag i klubbhuset TIRSDAG 15.09. kl 19.00 om temaet hest og vinter

  Les mer…
  07.09.2015 10.02
 • Stenging av Alleen

  Lørdag 15. august er alleen stengt for ridning frem til kl. 17.00 pga bryllup i Hovedhuset.

  Det informeres også om at det blir noen kanonskudd hvis noen har hester som trenger oppsyn ev. holdes inne.

  05.08.2015 13.44
 • Sprangtrening for Ulrik Clemmensen

  2. - 4. oktober kommer Ulrik Clemmensen tilbake til Alvøen og holder sprangtrening :)

  Påmeldingen er bindende og treningen er fortrinnsvis for ryttere i Alvøen Rideklubb. Ved ledige plasser vil ryttere fra andre klubber kunne få være med.

  Les mer…
  27.07.2015 13.55
 • Ledig deltidsstilling i Alvøen Rideskole

  Det er en ledig deltidsstilling som instruktør i rideskolen. Interesserte bes sende søknad til post.styret@rideklubben.no innen 22. mai.

  For mer info om stillingen - ta kontakt med Hege Mikkelsen

  12.05.2015 14.28
 • Ledig ponnyboks i Alvøen

  Det er en ledig ponnyboks på anlegget i Alvøen. Interesserte kan ta kontakt med Didrik Fasmer på e-post: d.fasmer@combitel.no eller mobil nr 92 66 69 33

  09.05.2015 17.55

Flere nyheter

Anitdoping Norge RENT IDRETTSLAG

---------------------------------------

Informasjon om ridekurs

Se under siden til Rideskolen

---------------------------------------

Bli medlem i ARK

Se under siden om klubben, deretter siden bli medlem i ARK.

---------------------------------------

Dugnadskjema for Alvøen Rideklubb

Registrering av dugnadstimer i Alvøen Rideklubb

-->Trykk her<--

---------------------------------------

Kosteliste

--->Info om kosteuke trykk her<---

---------------------------------------

---------------------------------------

Ønsker du å sponse Alvøen Rideklubb?

Se vår nettside www.sponsrideklubben.com