Velkommen!

 • Klubbmesterskap Sprang 2017

  Vi inviterer til kulbbmesterskap i sprang den 09.12.2017 kl 10:00. Vi håper som mange som mulig og er med å deltar i mesterskapet og på dugnad. -->Propper, stattuer og starlister finnes her <--

  26.11.2017 15.05
 • Info

  Alle nyheter, treningstider etc i hovedsak blir lagt ut på våre Facebook sider

  For å se våre facebook sider -->trykk her<--

  03.09.2017 10.26
 • Sponse Rideklubben?

  Ønsker du å sponse Alvøen Rideklubb?

  -->Trykk her for mer info<--

  03.09.2017 10.23
 • Årsmøte 27.03.2017

  Sakspapirer til årsmøtet 2017 finner du her.

  Valgkomiteens innstilling finner dere her.

  Regnskapet er tilgjengelig i sekretariatet for dem som ønsker å se dette. Henvendelse til Øyvind Lavik tlf. 932 22 689

  20.03.2017 12.59
 • Fra Valgkomiteen

  Valgkomiteèn minner om årsmøte 27 mars og ber om at kandidater til verv i styret meldes innen onsdag 15. mars kl 18. Vi ber også om at de som evt. meldes inn er blitt forespurt og sagt ja til sitt kandidatur.

  Vi minner også om at vi skal ha ungdomsrepresentanter som velges av årsmøte.

  Aktuelle kandidater meldes inn til valgkomiteèn ved

  Gisle Helland e­post: gisle@maritim.no eller

  Mette Trolie e­post: mettetro@gmail.com

  08.03.2017 09.29
 • Til medlemmene i Alvøen Rideklubb

  Innkalling til årsmøte i Alvøen Rideklubb

  Styret innkaller herved til årsmøte i Alvøen Rideklubb

  Årsmøtet avholdes den 27.03.2017 kl. 19.00.

  Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.03.2017 til alvoen.rideklubb@gmail.com.

  Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet

  For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

  Velkommen til årsmøte!

  Med vennlig hilsen

  Styret

  27.02.2017 12.32
 • Medlemskap og kontingent

  Styret minner om at Medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2016 må gjøre dette snarest og senest innen 28.oktober.  De som ikke har betalt innen fristen vil risikere å bli strøket fra medlemsregisteret. Aktive ryttere vil ikke bli strøket men få start og treningsnekt på anlegget til kontingent er betalt.

  Nye oppstalløer og hestepassere som ønsker å melde seg inn må gjøre dette på MinIdrett.no

  Alle som rir hester på anlegget må være medlem i rideklubben for å benytte det store ridehuset til ridning/trening.

  17.10.2016 11.05
Anitdoping Norge RENT IDRETTSLAG

---------------------------------------

Informasjon om ridekurs

Se under siden til Rideskolen

---------------------------------------

Bli medlem i ARK

Se under siden om klubben, deretter siden bli medlem i ARK.

---------------------------------------

Dugnadskjema for Alvøen Rideklubb

Registrering av dugnadstimer i Alvøen Rideklubb

-->Trykk her<--

---------------------------------------

Kosteliste

--->Info om kosteuke trykk her<---

---------------------------------------

---------------------------------------

Ønsker du å sponse Alvøen Rideklubb?

--> Trykk her for mer info<--