ALL organisert trening avlyses fra 12.03.

ALL organisert trening avlyses fra 12.03.

NIF har utarbeidet retningslinjer for å hindre spredning av COVID-19. Vi oppdaterer status fortløpende og forholder oss til NIF, NRYF og FHI sine retningslinjer. 

Vask hendene grundig. Benytt antibac dersom håndsåpe ikke er tilgjengelig. Unngå nærkontakt med andre. Har du symptomer på forskjølelse, pusebesvær eller hosting/nysing, ber vi deg holde deg hjemme. Vis hensyn, bruk hodet og vær solidarisk. Takk for hjelpen! 

https://www.rytter.no/all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/

13.03.2020 12.09