Årsmøte 2020 er utsatt inntil videre

På grunn av Covid-19 utbrudd i Bergen sine omegns kommuner har styret besluttet å utsette årsmøte 2020 for Alvøen Rideklubb. Styret vil komme tilbake med ny dato etter påske

På grunn av Covid-19 restriksjoner med krav til nok faste sitteplasser og tilstrekkelig avstand, trenger vi påmelding til årsmøte

Trykk på link for påmelding

 https://forms.gle/c4n3MgdbdQanMk349

Det er knyttet stor usikkerhet om det er mulig å avholde årsmøtet fysisk pga Covid-19 restriksjoner. Styret vil senest 3 dager før annonsert årsmøte bestemme om det er mulig å gjennomføre eller det må utsettes.

Alle saker og forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret ihende senest tirsdag 09.03.2021, og skal sendes til post.styret@rideklubben.no.Nødvendige saksdokumenter og behandlingsforslag gjøres tilgjengelig på www.rideklubben.no senest 1 - én - uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste vil legges ut på FB og hjemmeside når denne er klar.Regnskap for 2020 og forslag til budsjett 2021 vil være tilgjengelig senest 1 - én - uke før årsmøtet.Ta kontakt med styret ved spørsmål.
https://www.rideklubben.no/om-klubben/styrets-sammensetning
Sakspapirer finnes under "Om klubben" - "Årsmøter" 
Mvh
Styret i ARK.

21.02.2021 22:30