Årsmøte og valg 2019

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid med å sette sammen innstilling til nytt styre til årsmøte 28.03.2019 (foreløpig dato), og i den forbindelse oppfordrer vi dere til å komme med forslag til kandidater for verv i styret.
Vi ber også om at de som evt. meldes inn er blitt forespurt og har sagt ja til sitt kandidatur.

Aktuelle kandidater kan meldes til valgkomiteèn innen 1.mars ved å sende mail til:
Mette Trolie- mettetro@gmail.com

eller ta kontakt med 
Åse Nyheim eller Hege Mikkelsen.

11.02.2019 15.05