AVLYST - Årsmøte 2019

Det innkalles til årsmøte 2019 for Alvøen Rideklubb onsdag 29.04. kl.18-21.

Alle saker og forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret ihende senest onsdag 15.04. og skal sendes til post.styret@rideklubben.no.

Nødvendige saksdokumenter og behandlsingsforslag gjøres tilgjengelig på www.rideklubben.no senest 1 - én - uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste vil legges ut på FB og hjemmeside når denne er klar.

Regnskap og forslag til budsjett 2020 vil være tilgjengelig senest 1 - én - uke før årsmøtet.

Ta kontakt med styret ved spørsmål.

https://www.rideklubben.no/om-klubben/styrets-sammensetning

Mvh

Styret i ARK.

25.02.2020 22.18