Ønsker du å lære og ri? Meld deg på ridekurs hos oss. 

Fra Valgkomiteen

Valgkomiteèn minner om årsmøte 27 mars og ber om at kandidater til verv i styret meldes innen onsdag 15. mars kl 18. Vi ber også om at de som evt. meldes inn er blitt forespurt og sagt ja til sitt kandidatur.

Vi minner også om at vi skal ha ungdomsrepresentanter som velges av årsmøte.

Aktuelle kandidater meldes inn til valgkomiteèn ved

Gisle Helland e­post: gisle@maritim.no eller

Mette Trolie e­post: mettetro@gmail.com

08.03.2017 09.29