Innkalling til årsmøte 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Alvøen Rideklubb

Årsmøtet avholdes 14. mars 2022 på i Alvøen Rideklubb sine klubblokaler.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 28. februar 2022 til post.styret@rideklubben.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.rideklubben.no

Klikk for innkalling, dokumenter mm.

11.02.2022 14:57