Nytt styre fra 28.03.19

Det ble holdt årsmøte 28.03.19 i klubbens lokaler i store ridehall.

Agenda for årsmøtet var gjennomgang av 2018 samt valg av nytt styre satt sammen av valgkomitéen.

Styret ser per i dag slik ut:

STYRELEDER Lene Steinsbu 1 år
NESTLEDER Per Olav Tveitan 2 år
STYREMEDLEM Øvind Lavik 2 år 
STYREMEDLEM Leif Morten Løtveit Ikke på valg
STYREMEDLEM Cecilie Fredriksen Ikke på valg
STYREMEDLEM Are Fauske 2 år
VARAMEDLEM Juni Trolie  1 år
VARAMEDLEM Vendel Iren Hovda 1 år 

Det ble også valgt nye ungdomsrepresentanter for 1 år; Marlen Hjertås og Ben Gilbartson.

Revisorer ble gjenvalgt for ytterligere ett år og består av Jan Kildal og Tone Pernille Hammerich Berle.

Til slutt ble det noen småjusteringer i valgkomitéen hvor Are Fauske gikk over til å bli styremedlem, mens Hans Ivan Anundskås gikk over fra styreleder til leder i valgkomitéen som nå består av disse medlemmene:

LEDER Hans Ivan Anundskås
MEDLEM Åse Nyheim 
MEDLEM Mette Trolie
VARA Hege Mikkelsen

Vi ønsker alle representanter for klubben lykke til videre i 2019!

01.04.2019 12.50