Retningslinjer ifm. Corona

Oppdaterte retningslinjer vedrørende de som ferdes på anlegget og har hest.

Forebyggende tiltak: 

 • God håndhygiene - vask med såpe og vann i minst 30 sek, bruk antibac i tillegg. Dersom såpe ikke er tilgjengelig, benytt antibac etter hvert gjøremål. 
 • Vær obs på å ikke berøre ansikt, spesielt øyne, munn, da smitten kan spres via hender.
 • Ikke nys eller host uten å holde noe foran ansiktet. Det er anbefalt å benytte lommetørkler/papir ettersom viruset kan overleve på klær.
 • Hesteeier/-passer og andre med tilknytning til stell av hest har tilgang til staller. 
 • Hold avstand! Minimum 1m, både i stall, ved ridning, leiing. 

Hester med tilknytning til anlegger: 

 • Medlemmer som har hest på andre staller kan benytte anlegget som før, men det skal utvises særs forsiktighet og god hygiene.
 • Tørk gjerne over utstyr og spesielt ridehansker med antibac før man går inn i ridebanen. 
 • Anbefaler at dekken og annet utstyr som evt må henges opp ved ridning begrenses i den grad det er mulig

Aktivitet på anlegget:

 • Kun 4-5 ryttere får ri i store ridehall samtidig. Hold avstand! 
 • Kun 2-3 ryttere får ri i lille ridehus samtidig. Hold avstand! 
 • Planlegg tiden din i stallen slik at antall personer begrenses
 • Unngå å stå i en samlet gjeng på stallgangen eller i fôrrommet for å forhindre smittespredning. 
 • Benytt kun eget utstyr - dersom du låner greip/kost - desinfiser med antibac både før og etter bruk. Gjelder også håndtak på trillebårer.
 • Unngå å oppholde deg i stallen ved fôringstid
 • Benytt gjerne hansker - sprit dem jevnlig. 

Annet: 

 • Vi prøver å holde oss oppdaterte på NRYF og FHI sine retningslinjer og anbefalinger, da det stadig kommer ut nyheter. 
 • Er du eller noen i familien smittet - hold deg hjemme! Ta kontakt med noen i stallen eller evt styret dersom du trenger hjelp med hesten. 
 • Det er hengt opp lapper om at stallene er stengt. Fint om personer uten tilknytning til anlegget får beskjed om å forholde seg til FHIs retningslinjer mtp. smittespredning. 

Med vennlig hilsen

Styret

16.03.2020 14.19