Ønsker du å lære og ri? Meld deg på ridekurs hos oss. 

Til medlemmene i Alvøen Rideklubb

Innkalling til årsmøte i Alvøen Rideklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Alvøen Rideklubb

Årsmøtet avholdes den 27.03.2017 kl. 19.00.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.03.2017 til alvoen.rideklubb@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

27.02.2017 12.32