Alvøen Rideklubb er leietaker og har sin aktivitet på Alvøen Gård som eies og drives av Didrik Fasmer.

Oppstallingsplass til ca 50 hester/ponnier fordelt på 4 stallområder

2 utendørs ridebaner

2 innendørs ridebaner (store oppgradert romjulen 2018)

3 vaskespilt

1 solarium

Luftegårder med grusdekke

Enkelte gressluftegårder/beiteområder i sommerhalvåret

Rideskolen drives av rideklubben, og har variert tilbud når det gjelder organisert trening, instruksjon, kurs og stevner.

Det er gode turmuligheter både på veier og stier gjennom Alvøens bebyggelse, kulturlandskap og skogsområder. Det foreligger et utridningskart som viser hvilke veier/stier som kan benyttes. Viktig at dette følges av hensyn til Alvøens beboere og den oppsatte kosteliste.

 

Spørsmål angående oppstalling og baneleie rettes til eier Didrik Fasmer via epost d.fasmer@combitel.no eller telefon 92666933. 

 

Spørsmål rundt den sportslige aktiviteten og medlemskap rettes til klubben.