Sportslig Utvalg

Sportslig utvalg (SU) er et organ i Alvøen Rideklubb som tar seg av organisering av treninger, stevner og bruk av ridebaner.

Per 06.09.19 består SU av følgende medlemmer.

Juni Trolie

Siri Stubsve

Marianne Farsund Fauske

Ingunn Anundskås

Hilde Moe

 

 

Spørsmål rettes til arksportsligutvalg@gmail.com