Sportslig Utvalg

Sportslig utvalg (SU) er et organ i Alvøen Rideklubb som tar seg av organisering av treninger, stevner og bruk av ridebaner.

Per 01.01.19 består SU av følgende medlemmer:

Juni Trolie

Siri Stubsve

Marianne Farsund Fauske

Thomas Lavik

Lene Steinsbu

 

Spørsmål rettes til arksportsligutvalg@gmail.com