Sportslig Utvalg

Sportslig utvalg (SU) er et organ i Alvøen Rideklubb som tar seg av organisering av treninger, stevner og bruk av ridebaner.

Per 01.06.20 består SU av følgende medlemmer.

Line Damgaard

Kornelia Arnheim

Alice Tellnes

Camilla Lie Riise

Spørsmål rettes til arksportsligutvalg@gmail.com

Se FB "Sprangtrening Alvøen" for treningsoppsett.

Sprangtrener Mandag: Amalie Steen Hegre

Sprangtrener Onsdag: Simon Yde