Sportslig Utvalg

Sportslig utvalg (SU) er et organ i Alvøen Rideklubb som tar seg av organisering av treninger, stevner og bruk av ridebaner.

Per 20.02.20 består SU av følgende medlemmer.

Juni Trolie

Siri Stubsve

Marianne Farsund Fauske

Kornelia Arnheim

Tone Pernille Hammerich Berle

Spørsmål rettes til arksportsligutvalg@gmail.com